Hrstí

Hledám varianty 'hrstí' [ hrstmi (1) hrstí (1) hrsti (11) hrst (5) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 41:47...sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval...
Exodus 9:8...tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma...
Leviticus 2:2...k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento...
Leviticus 5:12...za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako...
Leviticus 6:8...k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je na...
Leviticus 9:17... Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z  hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti....
Leviticus 16:12... jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo z vonných látek a vnese...
Numeri 5:26...přinese ji k oltáři. Vezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ...
Soudců 6:13...- jenže teď nás Hospodin opustil a nechal náshrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil:...
Soudců 6:14..."Jdi v této své síle a zachráníš Izraelhrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl:...
Soudců 8:6...mu ale odpověděli "To máš Zebacha a Calmunuhrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin...
Soudců 8:15...se mi vysmívali: ‚To máš Zebacha a Calmunuhrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty...
Soudců 14:9...zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim...
Přísloví 6:3...musíš vyprostit, můj synu - ten někdo totižhrsti - jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým...
Izaiáš 40:12... zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky...
Jeremiáš 12:7...dědictví, svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti. dědictví je mi lvem, co na z lesa řve;...
Ezechiel 10:2...oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před...
Ezechiel 13:19...duši zachránit? Zneuctíváte před mým lidem za hrst ječmene a kus žvance! Lžete mému lidu, který poslouchá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |