Hroutí

Hledám varianty 'hroutí' [ hroutit (1) hroutily (1) hroutili (1) hroutí (15) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 22:46... musí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, ...
Žalmy 10:10... mají chudáka, chytli ho do pasti! K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí klesá bezbranný, v...
Žalmy 18:46...krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, ...
Žalmy 20:9...náš Bůh - jméno Hospodin! Oni klesajíhroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. Hospodine, dej...
Žalmy 46:3...se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a...
Žalmy 46:7...je ochrání v ranním svítání! Národy bouří seHroutí se říše? Na jeho povel se země rozplyne! S námi je...
Žalmy 119:28...tvých zázracích abych přemýšlel. duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni ! Cestu proradnosti...
Přísloví 15:22...člověk drží přímý směr. Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď...
Přísloví 24:10...je každému odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou...
Izaiáš 3:8... nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hospodinu slovy i skutky...
Izaiáš 24:19...se otřesou: Země se láme, láme se, země se hroutí, hroutí se, země se třese, třese se! Země se motá,...
Izaiáš 46:1...Hospodinu slávy a vítězství. Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste...
Izaiáš 46:2... jež jste si nosili, jsou obtížena k padnutíHroutí se, spolu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí...
Jeremiáš 50:2...sebe: Dobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí se! Jeho sochy jsou zostuzeny, jeho hnusné modly se...
Pláč 2:12...Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako zranění na městských prostranstvích, pomalu...
Ezechiel 21:20...nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili. Proti každé z jejich bran jsem postavil meč na...
Ozeáš 7:7...vládce sžírají; jejich králové se všichni hroutí, ke mně však nevolá žádný z nich. Efraim se mísí s...

Slova obsahující hroutí: hroutí (15) nezhroutí (5) zhroutí (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |