Hrobky

Hledám varianty 'hrobky' [ hrobky (2) hrobku (3) hrobkách (3) hrobek (1) hrobce (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 23:6...pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl...
Genesis 50:5...a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v  hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi...
2. Letopisů 16:14...a ulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili...
2. Letopisů 26:23...ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho...
Izaiáš 14:18...Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako...
Izaiáš 22:16...Co myslíš, že tu znamenáš, že sis tu dokoncehrobku vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce, místo...
Izaiáš 65:4... kadidlo pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v...
Marek 5:5...nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, bylhrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením. Jakmile z...
Lukáš 8:27... Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, alehrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem...
Lukáš 23:53...je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav...

Slova obsahující hrobky: hrobky (2) náhrobky (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |