Hrnci

Hledám varianty 'hrnci' [ hrnec (9) hrncích (2) hrnci (9) hrncem (1) hrnce (9) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 16:3...rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale...
Exodus 38:3...jej bronzem. Vyrobil veškeré náčiní k oltářihrnce, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na uhlí;...
Numeri 11:8...ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři, vařilihrnci nebo z pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou...
Soudců 6:19...efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil to před něj....
1. Samuel 2:14...trojzubou vidlici a vrazil ji do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si...
2. Královská 4:38... řekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou...
2. Královská 4:39...se, a aniž si toho kdo všiml, nakrájel je do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem rozlévali k jídlu....
2. Královská 4:40...ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku," řekl...
2. Královská 4:41... "Přineste mouku," řekl Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem, se najedí." A v hrnci ...
2. Královská 25:14...z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebouhrnce, lopaty, kratiknoty, pohárky a všechno bronzové...
2. Letopisů 35:13... jak je předepsáno, ale zasvěcené části vařilihrncích, kotlích a pánvích a ihned roznášeli mezi všechen...
Žalmy 31:13...Padl jsem v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze...
Kazatel 7:6...nežli poslouchat písničky hlupáků. Jako když pod hrncem zapraští roští, tak rychle vyhoří hlupákův smích. I...
Izaiáš 29:16...snad dílo o tvůrci: "On netvořil"? Říká snad hrnec o hrnčíři: "On nic neumí"? brzy, za velmi krátký...
Izaiáš 64:1...roztřásly! Jako když oheň zapálí roští a voduhrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají, se...
Izaiáš 65:4...drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tam a...
Jeremiáš 22:28..." Je snad Jekoniáš nějaký zahozený střepHrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i...
Jeremiáš 51:34... mými pochoutkami si břicho cpal, vytřel jako hrnec dočista. Násilí na páchané na Babylon dopadne!"...
Jeremiáš 52:18...z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebouhrnce, lopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárky a všechno...
Ezechiel 11:3...teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčkohrnci.' Proto prorokuj proti nim. Prorokuj, synu...
Ezechiel 11:7...padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče a na...
Ezechiel 11:11...Hospodin. vám nebude ve městě jako masíčkuhrnci. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte,...
Ezechiel 24:3...řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin! Postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy...
Ezechiel 24:6...Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit!...
Ezechiel 24:11...rozvaří na kaši a kosti se připálí! Prázdný hrnec se postaví na žhavé uhlí, se rozpálí a jeho měď...
Ezechiel 24:12...roztaví a ta připálenina zmizí. Marné snaženíHrnec je plný spáleniny, která nepouští. Do ohně s tím! Tvá...
Micheáš 3:3...kosti lámete; vy, kdo je porcujete jako do hrnce a jako maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat,...
Zachariáš 14:20...na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINUHrnce v Hospodinově chrámu budou stejně svaté jako obětní...
Zachariáš 14:21...obětní mísy před oltářem. Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |