Hrnčířova

Hledám varianty 'hrnčířova' [ hrnčířovo (1) hrnčířovi (2) hrnčířova (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Jeremiáš 18:2...Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem...
Jeremiáš 18:3... Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu....
Zachariáš 11:13...stříbrných. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou ocenili!" Vzal jsem...
Matouš 27:10...kterou ho ocenili synové Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |