Hrnčíře

Hledám varianty 'hrnčíře' [ hrnčířovi (2) hrnčíři (3) hrnčíře (2) hrnčíř (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Letopisů 4:23... (Jsou to pradávné záznamy.) Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále....
Izaiáš 29:16...Kdo o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci: "On ...
Izaiáš 41:25.... Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř hlínu rozšlape. Kdo to říkal od počátku, abychom to...
Izaiáš 45:9...je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo: "On je bezruký"?...
Jeremiáš 18:6..."Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v ruce,...
Jeremiáš 19:1...proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik stařešinů z...
Pláč 4:2...teď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy, aby své...
Zachariáš 11:13...stříbrných. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou ocenili!" Vzal jsem...
Římanům 9:21...tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |