Hrdličky

Hledám varianty 'hrdličky' [ hrdličky (10) hrdličku (3) hrdlička (1) hrdliček (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 15:9...jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl,...
Leviticus 1:14...zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj darhrdliček nebo z holoubat. Kněz přinese ptáče k oltáři,...
Leviticus 5:7...Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích a druhé...
Leviticus 5:11... a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten,...
Leviticus 12:6...ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před...
Leviticus 12:8...dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé...
Leviticus 14:22...mírku oleje a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a druhé...
Leviticus 14:30... Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Podle svých možností přinese jedno...
Leviticus 15:14...vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu...
Leviticus 15:29...dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do...
Numeri 6:10...přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť...
Žalmy 74:19...bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život chudých svých! Na svoji...
Píseň 2:12...se ukazuje po zemi, čas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou,...
Jeremiáš 8:7...žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá obdobíhrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat....
Lukáš 2:24...a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |