Hrdla

Hledám varianty 'hrdla' [ hrdlu (1) hrdlo (10) hrdlem (2) hrdle (2) hrdla (7) ]. Nalezeny 22 verše.
Ester 1:8...dvorním služebníkům, každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxově královském...
Žalmy 5:10... jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Odsuď je, Bože,...
Žalmy 66:17... co pro udělal. Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si v...
Žalmy 69:4...- ta záplava přemáhá! Křikem jsem vyčerpánhrdlo pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch,...
Žalmy 105:18...prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovechhrdlo uvězněné v železech. Když se pak splnila jeho...
Žalmy 115:7...a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i...
Žalmy 149:6... si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímají,...
Přísloví 1:9...věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém. Nenech se zlákat, synu, když hříšníci ...
Přísloví 3:3...a věrnost neopouští, připoutej si jehrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před...
Přísloví 3:22... To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy...
Přísloví 6:21...nevzdaluj. Navěky připoutej si je k srdci, okolo hrdla si je přivěšuj. Kamkoli půjdeš, moudrost doprovodí...
Přísloví 12:23...člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda,...
Přísloví 23:31... jak v poháru jen jiskří, jak hladce klouže do hrdla! Nakonec ale jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako...
Přísloví 25:25...s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké. Zakalený je...
Píseň 1:10...lásko, přirovnám. Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále. Zlaté náušnice uděláme ti se stříbrnými...
Píseň 4:9... zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá, drahá...
Izaiáš 29:8...žíznivý sní o pití, ale probudí se vyčerpánhrdlem vyprahlým - právě tak dopade horda všech národů, jež...
Izaiáš 52:2...se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo...
Izaiáš 58:1...Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému...
Jeremiáš 4:10...Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému...
Pláč 1:14... jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho síly zbavilo! Hospodin vydal do rukou,...
Římanům 3:13...konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed...

Slova obsahující hrdla: hrdla (7) pohrdla (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |