Hrdý

Hledám varianty 'hrdý' [ hrdý (4) hrdou (1) hrdé (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 39:20...Necháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň nahání! Rozjařen silou divoce hrabe kopyty...
Izaiáš 2:11... před jeho slavným majestátem! Ponížen bude hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude sražena; jen...
Izaiáš 2:15...hory, pro všechny vznešené výšiny, pro všechny hrdé bašty, pro všechny pevné hradby, pro všechny mořské...
Římanům 11:13...apoštol pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých...
1. Korintským 9:16... Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to povinnost a běda mně, kdybych nekázal!...
Filipským 2:16...držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však...
Židům 3:6...dům jsme my, pokud si udržíme tu smělou důvěruhrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |