Hrazeného

Hledám varianty 'hrazeného' [ hrazených (2) hrazeném (2) hrazeného (2) hrazená (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 25:29...svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný důmhrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud...
Leviticus 25:30... než uběhne celý rok, zůstane onen důmhrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům...
1. Královská 4:13...a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami; Achinadab, syn Idův,...
2. Královská 3:19... Proto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města, všechna větší města dobudete, všechny ovocné...
Nehemiáš 9:25... takže s nimi naložili podle libosti. Dobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností,...
Ester 9:19...dne. A proto venkovští Židé, kteří nebydlíhrazených městech, pořádají veselice, hody a oslavy...
Žalmy 60:11...Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty,...
Žalmy 108:11...Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty,...

Slova obsahující hrazeného: hrazeného (2) vyhrazeného (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |