Hotoví

Hledám varianty 'hotoví' [ hotoví (1) hotovi (3) hotové (3) hotov (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 8:24...živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti, kam...
1. Samuel 13:10..." A obětoval zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby...
2. Královská 10:25...uniknout, zaplatí za něj životem!" Když byli hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým...
2. Letopisů 24:14...původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu....
2. Letopisů 29:17...chrám a šestnáctého dne prvního měsíce byli hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu:...
2. Letopisů 29:34...jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud se nezasvětili další kněží (levité se totiž...
Nahum 2:4... Vozy se blýskají ocelí v den, kdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v...
Zachariáš 5:11..." odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a bude hotov, položí ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči...
2. Korintským 10:16...za vámi, místo abychom se chlubili tím, co je hotové v cizím působišti. "Kdo se chlubí, chlub se v...
Židům 4:3...odpočinku nikdy nevkročí!" Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě...

Slova obsahující hotoví: hotoví (1) zhotoví (7) zhotovíš (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |