Hospodář

Hledám varianty 'hospodář' [ hospodáři (3) hospodáře (5) hospodář (7) ]. Nalezeno 15 veršù.
Soudců 19:22... Začali tlouct do dveří a křičet na starého hospodáře: "Vyveď toho mužského, co přišel k tobě domů, ...
Soudců 19:23... co přišel k tobě domů, si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To ne, bratři!...
Izaiáš 1:3... vychoval, oni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale...
Matouš 10:25...jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí?...
Matouš 13:27...úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na...
Matouš 13:52...se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci."...
Matouš 20:1...poslední první." "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na...
Matouš 20:11...denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je...
Matouš 21:33..." "Poslechněte si další podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v ...
Matouš 24:43... ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by...
Marek 14:14...džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se...
Lukáš 12:39...je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil...
Lukáš 13:25...se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete...
Lukáš 14:21...Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánoviHospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic a uliček,'...
Lukáš 22:11... vejde do domu, jděte za ním. Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se...

Slova obsahující hospodář: hospodář (7) hospodáře (5) hospodáři (3) hospodářství (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |