Horlivý

Hledám varianty 'horlivý' [ horlivým (1) horlivý (5) horliví (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Izaiáš 13:9... Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z...
Skutky 21:20... kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš...
Římanům 12:11... V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě...
1. Korintským 14:12... Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro...
2. Korintským 7:7... jak se vám stýská, jak všeho litujete a jak horlivý zájem o máte, radost neznala mezí. I když...
2. Korintským 8:16..." Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je...
2. Korintským 8:17...o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůle. Posíláme s ním...
Galatským 4:17... když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit...
Titus 2:14...nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lidhorlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a napomínej s...

Slova obsahující horlivý: horlivý (5) horlivým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |