Horlení

Hledám varianty 'horlení' [ horlení ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 79:5... Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany,...
Žalmy 102:11...slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů jak...
Ezechiel 5:13...hněv proti nim opadne, poznají, že jsem ve svém horlení promluvil Hospodin. Obrátím v trosky a budeš...
Ezechiel 36:5...Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsem v planoucím horlení proti zbytku národů i proti Edomu - proti všem, kdo...
Sofoniáš 1:18...v den Hospodinova zuření, plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se...

Slova obsahující horlení: horlení (5) horlením (2) rozhorlení (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |