Horku

Hledám varianty 'horku' [ horku (6) horko (6) horkem (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 8:22...země, nikdy nepřestane setba a žeň, chladhorko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho...
Genesis 18:1...ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli...
Deuteronomium 28:22... raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše bude...
2. Samuel 4:5... Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do...
Job 6:17...se rozvodní, v době sucha se však vytratí, v horku se vypaří a jsou pryč. Jejich cesty se klikatí, míří...
Job 24:19... nikdo nezamíří k jejich vinicím! Jako suchohorko pohltí rozpuštěný sníh, tak hrob pohltí ty, kdo...
Izaiáš 4:6...ohně. Poskytne přístřeší a stín před denním horkem a útočiště a úkryt před bouří a deštěm. Svému...
Izaiáš 18:4...Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní. Ještě...
Jeremiáš 36:30... Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu horku a nočnímu mrazu. Ztrestám ho, jeho potomky i jeho...
Zachariáš 14:6...Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den - jen Hospodin...
Matouš 20:12...a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!' On však jednomu z nich odpověděl:...
Lukáš 12:55...je to tak. Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko,' a bývá. Pokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na...
Zjevení 7:16...Nebudou nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je...

Slova obsahující horku: horku (6) pahorku (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |