Honů

Hledám varianty 'honů' [ honů (5) honem (2) hon (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 32:1...dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho....
Soudců 13:10...tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který předtím...
Job 19:22...ruka bije ! Musíte s Bohem na pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by slova byla...
Lukáš 24:13...jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů, a povídali si o všem, co se stalo...
Jan 6:19...větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k...
Jan 11:18... Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku...
Zjevení 14:20...lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení,...
Zjevení 21:16...a jeho délka, šířka i výška byly stejné - 12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry,...

Slova obsahující honů: honů (5) záhonů (1) záhonům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |