Honí

Hledám varianty 'honí' [ hoňte (1) honíte (1) honit (2) honili (1) honí (8) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 32:30...by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To...
2. Samuel 2:26...Kdy konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ...
Job 10:16... zpitý trápením. Kdybych se narovnal, budeš  honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš....
Žalmy 7:6...svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak  honí a chytí protivník, pošlape můj život na zemi, mou...
Žalmy 10:2...ukrýváš v dobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili! Svým...
Žalmy 71:11...špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustilHoňte a chyťte ho - kdo by ho zachránil?!" Bože, nevzdaluj...
Žalmy 119:161...jsou všechny soudy tvé. I když bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze...
Přísloví 12:11...pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozumhoní vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovi, kořeny...
Přísloví 28:19...pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidiny. Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá...
Izaiáš 58:3...si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá...
Pláč 4:19...byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti. Hospodinův pomazaný, náš...
Pláč 5:18...oči - že z hory Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn...
Ozeáš 12:2...Svatému, který věrný je. Větrem se krmí Efraimhoní se za větrem východním, celý den rozmnožuje lež a...

Slova obsahující honí: dohoní (1) honí (8) honíte (1) nehoní (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |