Holubici

Hledám varianty 'holubici' [ holubici (3) holubice (12) holubic (4) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 8:8... dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda...
Genesis 8:9... aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu zeměHolubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout,...
Genesis 8:10...do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v...
Genesis 8:11...znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový...
Genesis 8:12...ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila. Šestistého prvního...
Žalmy 56:1...naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni...
Žalmy 68:14...I když vás k zemi skláněla břemena, křídla  holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze zlata!...
Izaiáš 38:14...Kvílím jako drozd anebo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně...
Jeremiáš 48:28...města, usaďte se na skále, Moábci! Buďte jako holubice nad srázem hnízdící. Slyšeli jsme o Moábově pýše,...
Nahum 2:8... do vyhnanství je odvlečou. Jeho otrokyně jak holubice pláčou, bijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím...
Matouš 3:16...spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas:...
Matouš 10:16... proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat...
Matouš 21:12... Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem...
Marek 1:10...nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn,...
Marek 11:15... Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes...
Lukáš 3:22...svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný...
Jan 1:32..."Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. jsem ho neznal, ale Ten, který...
Jan 2:14... V chrámu nalezl prodavače volů, ovcíholubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazů...
Jan 2:16...rozházel peníze a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl: "Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |