Hojně

Hledám varianty 'hojně' [ hojně ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 43:34...než porce všech ostatních. A tak hodovalihojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého...
Růt 2:12... Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž  hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses...
1. Letopisů 4:38...vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce...
Žalmy 78:29...padat, na jejich stany kolem dokola. Jedlihojně se nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě svou...
Žalmy 85:13...Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu...
Přísloví 12:14...však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. Hlupák...
Přísloví 13:2...neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |