Hodují

Hledám varianty 'hodují' [ hodují (4) hoduje (4) hodovat (1) hodovali (5) hodoval (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 31:54...hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. ...
Genesis 43:34...pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal...
Exodus 18:12...také Áron a všichni izraelští stařešinovéhodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se...
Deuteronomium 21:20...syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k...
1. Samuel 25:36...vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hodyHodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto...
1. Královská 1:25...velitele a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého...
Job 42:11...i všichni jeho dřívější známí přišli za nímhodovali s ním v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli všem...
Přísloví 15:15...chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady...
Kazatel 10:16... když je tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodují! Blaze ti, země, když je tvým králem šlechtic a...
Kazatel 10:17...tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují - pro posilnění, ne pro opití! Pro zahálku se bortí...
Píseň 1:12...se stříbrnými přívěsky! Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj,...
Ezechiel 18:11...cokoli z těch věcí, kterých se on sám varovalHoduje v náhorních svatyních, manželku svého bližního...
Ezechiel 22:9... soboty. Žijí v tobě krvelační pomlouvačihodují v tobě na náhorních svatyních a provádějí uprostřed...
Lukáš 14:15...jeden z hostů, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk...
Lukáš 16:19...se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u...

Slova obsahující hodují: hodují (4) rozhodují (1) shodují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |