Hodně

Hledám varianty 'hodně' [ hodně ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 16:18...méně. Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. Každý...
Numeri 13:18...bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká...
2. Královská 12:11...chrámu. Když viděli, že je v truhlici  hodně stříbra, přišel královský písař s nejvyšším knězem a...
2. Letopisů 27:3...postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také města v Judském...
2. Letopisů 31:10...příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě...
2. Letopisů 33:14...vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také jihodně zvýšil. Po všech opevněných městech v Judsku...
Marek 1:45...Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl...
Marek 5:9... " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně." A velice ho prosil, je nevyhání z toho kraje...
Marek 12:41...lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva...
Lukáš 7:47...nohy mastí. Proto ti říkám: Je odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo,...
Lukáš 12:47...nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když...
Lukáš 12:48...méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu svěřili hodně...
Lukáš 23:8... dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak....
Jan 3:23...křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan...
Jan 6:10..."Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů....
Skutky 20:8... V horní místnosti, kde se shromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při...
Skutky 27:9...přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně času; minul dokonce i Půst a další plavba by byla...
2. Korintským 8:15...Tak nastane rovnost, jak je psáno: "Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek." Díky...

Slova obsahující hodně: hodně (21) lahodně (1) lahodnější (2) náhodně (2) podivuhodně (3) rozhodně (12) rozhodněme (1) rozhodněte (2) trestuhodně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |