Hodní

Hledám varianty 'hodní' [ hodný (4) hodní (1) hodného (1) hodné (2) hodná (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 25:15... ale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobu, kdy jsme s...
1. Letopisů 16:25...lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé...
Žalmy 48:2...synů Korachových. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem...
Žalmy 96:4...lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé...
Žalmy 145:3...navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! všechna...
Přísloví 31:12...srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si...
Matouš 10:11...Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když...
2. Tesalonickým 1:5...že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je...
2. Tesalonickým 1:11...modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |