Hořkost

Hledám varianty 'hořkost' [ hořkostí (4) hořkosti (6) hořkost (13) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 27:34...otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!"...
Exodus 15:23...pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje MaraHořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?"...
Numeri 5:24... ženě vypít, aby se v obrátilahořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť...
Deuteronomium 32:32... Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich víno je dračí utrejch, jed zmijí, ten...
2. Samuel 2:26...stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům, přestanou...
2. Královská 4:27... ale Boží muž mu řekl: "Nech ji, v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl."...
Job 10:1...mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj předem - tak Boha...
Job 17:7... kdekdo mi plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se...
Job 21:25...a kosti morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu však...
Žalmy 73:21...jejich přelud, procitneš! Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když bolest bodala,...
Přísloví 14:10...hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost druhý necítí. Dům darebáků je...
Přísloví 17:25...mrzutosti je otci tupý syn, svou matku naplňuje hořkostí. Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít...
Přísloví 27:7... Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je...
Přísloví 31:6... Umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou,...
Izaiáš 5:20...za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost! Běda těm, kdo se...
Izaiáš 38:15... Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi...
Izaiáš 38:17...- ty jsi uzdravil a oživil! Hle, ta  hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi z...
Ezechiel 27:31...tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad tebou a trpce se dají do křiku....
Skutky 8:23...úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy se za...
Efeským 4:31...jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky vás opustí spolu...
Židům 12:15...o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. se z nikoho...
Zjevení 10:9...Odpověděl: "Vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med." Vzal jsem...

Slova obsahující hořkost: hořkost (13) hořkosti (6) hořkostí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |