Hořký

Hledám varianty 'hořký' [ hořkým (2) hořký (1) hořkou (5) hořké (7) hořká (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 26:35...Chetejce Elona. Ty působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly...
Exodus 15:23...do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal...
Numeri 5:18...obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s...
Numeri 5:19...manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela...
Numeri 5:22... aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno...
Numeri 5:23...tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se v...
Numeri 5:24...napíše na pergamen a spláchne je do hořké vodyHořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se v obrátila...
Deuteronomium 29:17... se mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova,...
Ester 4:1...se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitýmhořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke...
Job 7:11...mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drak,...
Job 13:26...suchou plevou chceš se hnát, že na sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš? Nohy mi svíráš...
Jeremiáš 31:15...Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářek, pláčhořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad...
Pláč 3:5... rozdrtil kosti na padrť. Ohradil a obklopil hořkou útrapou. Usadil do temnoty jak dávno mrtvého...
Pláč 3:15...mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil  hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi vemlel...
Římanům 3:14...jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rtyhořké kletby z úst jim tryskají." "Prolévat krev spěchají...
Jakub 3:11...Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkouhořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy...
Jakub 3:14...ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti...

Slova obsahující hořký: hořký (1) hořkým (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |