Hořce

Hledám varianty 'hořce' [ hořce (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
Izaiáš 22:4...utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se hořce vyplakal. Utěšit se nesnažte - můj lid stihla...
Izaiáš 33:7...jeho bohatstvím! Hle - Arielci kvílí v ulicíchhořce pláčou, kdo jednali o mír. Cesty jsou opuštěné,...
Jeremiáš 13:17...nad vaší pýchou potají, oči budou plakat hořce, přetékat budou slzami nad Hospodinovým stádem...
Pláč 1:2...Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v otroctvíHořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích...
Pláč 1:4...sténají, jeho panny mají smutek - Sionu je tak hořce! Jeho protivníci triumfují, nepřátelé mají zdar....
Ezechiel 27:30...stanou na zemi. Hlasitě se dají do křikuhořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou, svíjet...
Ozeáš 12:15...proroka o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky...
Zachariáš 12:10... jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se...
Matouš 26:75...zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Vyšel venhořce se rozplakal. Ráno se všichni vrchní kněží a starší...
Lukáš 22:62...se ozve kohout, třikrát zapřeš." Vyšel venhořce se rozplakal. Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |