Hořící

Hledám varianty 'hořící' [ hořícímu (1) hořícího (3) hořící (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 15:14... Provazy na jeho pažích najednou byly jako hořící koudel a pouta mu spadla z rukou. Našel čerstvou...
Izaiáš 34:9...půda v síru; celou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým...
Izaiáš 65:5...ty!" Takoví dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu...
Daniel 7:9... Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho...
Daniel 10:6...měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a...
Zachariáš 12:6...učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívímhořící pochodní mezi snopy. Budou hltat vpravo vlevo...
Jan 5:35... ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho...
Skutky 7:30...mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění podivil. Když se...
Židům 12:18... Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k troubení...
Zjevení 8:10...třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny...
Zjevení 19:20... Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházející z úst Toho,...

Slova obsahující hořící: hořící (7) hořícího (3) hořícímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |