Hnusí

Hledám varianty 'hnusí' [ hnusím (2) hnusil (1) hnusí (16) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 8:22... "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima...
Numeri 21:5... není tu voda a ten mizerný pokrm se nám  hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na...
Job 10:1...z něj strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše...
Job 19:17...prosím jej. Můj dech je odporný i manželcehnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci -...
Žalmy 95:10... a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid ...
Žalmy 119:158...se však od tvých svědectví. Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá...
Žalmy 119:163... jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za...
Přísloví 3:32... nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství....
Přísloví 11:1...však jen zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje ostuda,...
Přísloví 11:20...ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě...
Přísloví 12:22...stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk...
Přísloví 15:8...tupců však nikoli. Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení v modlitbě poctivých. Cesta darebáka se...
Přísloví 15:9...modlitbě poctivých. Cesta darebáka se Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomu,...
Přísloví 15:26...vdovy ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se chce...
Přísloví 17:15...ničemu i odsoudit poctivého - obojí se Hospodinu hnusí nastejno. K čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá...
Přísloví 20:10...Dvojí metr a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá...
Přísloví 20:23...- ten ti pomůže. Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské...
Přísloví 29:27...všech lidí je však Hospodin. Spravedlivým se hnusí, kdo křivdy páchají, darebákům se hnusí poctiví. ...

Slova obsahující hnusí: hnusí (16) hnusím (2) nehnusím (1) zhnusí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |