Hnané

Hledám varianty 'hnané' [ hnané (5) hnaná (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 35:5...vymýšlejí, jak mi uškodit! jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl je dohoní! Jejich cesta ...
Izaiáš 17:13... on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S večerem...
Izaiáš 59:19...vychází, neboť se jako prudká řeka přivalíhnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Ten, jenž...
Jakub 1:6... podobá se totiž mořské vlně, větrem bičovanéhnané sem a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco...
Jakub 3:4...pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli...
2. Petr 2:17...zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně...

Slova obsahující hnané: hnané (5) požehnané (5) požehnaného (2) přehnaného (1) vyhnané (1) zahnané (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |