Hnali

Hledám pøesnì 'hnali'. Nalezeno 9 veršù. Další varianty: ženu (131) ženou (62) žene (9) žeň (9) hnát (1) hnány (1) hnán (1) hnali (9) hnala (1) hnal (4)
Genesis 32:20...'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k...
Deuteronomium 1:44... kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vámhnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru k...
Jozue 8:16...ve městě byl zburcován, aby je pronásledovaliHnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V...
Soudců 20:45...jich na silnicích dostihli ještě pět tisícHnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak...
1. Samuel 17:52...a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám...
1. Samuel 30:20...získal zpět. Pobral také všechen brav a skotHnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist...
Abakuk 3:14...hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí ubožáky ve...
Lukáš 4:29...v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstalihnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich...
Skutky 19:29...Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na...

Slova obsahující hnali: hnali (9) nahnali (1) nevyhnali (6) odehnali (2) požehnali (2) přihnali (1) sehnali (1) vyhnali (19) zahnali (5) žehnali (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |