Hnůj

Hledám varianty 'hnůj' [ hnůj (7) hnoji (1) hnoje (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Královská 14:10...i kmána do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo...
2. Královská 9:37...jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci: To byla...
Žalmy 83:11...byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži jsou jak Oreb a Zeeb, všechna...
Izaiáš 25:10...dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnoje. Moáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje...
Izaiáš 25:11... jako bývá zadupána sláma do hnoje. Moáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě;...
Jeremiáš 8:2... nikdo je nepohřbí, zůstanou ležet jako hnůj na zemi. A kamkoli zaženu tu hrstku pozůstalých z toho...
Jeremiáš 9:21...- Tak praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy, jež nikdo...
Jeremiáš 16:4...neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi skoncuje a na jejich...
Jeremiáš 25:33...je neposbírá ani nepohřbí; zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Kvílejte, pastýři, naříkejte, vůdcové stáda,...
Lukáš 14:35...chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo uši k slyšení, slyš." ...
Filipským 3:8...Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |