Hnízdo

Hledám varianty 'hnízdo' [ hnízdo (7) hnízdem (2) hnízdě (1) hnízda (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 24:21...průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co ...
Deuteronomium 22:6...tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na...
Deuteronomium 32:11...v hlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly rozpjatými v...
Job 29:18...vyrval úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou...
Job 39:27...Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje, skalní útes...
Žalmy 84:4...živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u...
Žalmy 104:17...cedry, které sám vysadil. Vrabci si na nich hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory...
Přísloví 27:8...hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk prchající z domova. Olej a kadidlo...
Izaiáš 10:14...býk. Bohatství národů ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem...
Izaiáš 16:2...při arnonských brodech jak vyplašené ptáčehnízda vyhnané. "Poraďte se a rozhodněte - zastiň nás jako...
Izaiáš 31:5...Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí Jeruzalém; zaštítí...
Abdiáš 1:4...I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazil, praví...
Abakuk 2:9...shání pro svůj dům mrzký zisk, aby si na výšině hnízdo postavil, unikl z dosahu všech neštěstí! Vlastnímu...
Matouš 8:20...Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z...
Lukáš 9:58...Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiného...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |