Hluboko

Hledám varianty 'hluboko' [ hluboko ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 3:1...midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v...
Soudců 19:1...Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez králeHluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si...
Soudců 19:18...se stařík. "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu....
Žalmy 63:10...však usilují o zkázu duše, sami se propadnou hluboko do země. Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem...
Žalmy 69:3... pomoz mi, voda po krk sahá miHluboko klesám do bahna beze dna, kolem vodní hlubina -...
Žalmy 79:8...viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné...
Přísloví 4:21...ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své očihluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je...
Přísloví 18:8...pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako pamlskyhluboko do nitra ale padají. Kdo při své práci lenoší, od...
Přísloví 20:30...Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra. Královo srdce je v Hospodinově ruce -...
Přísloví 26:22...vzplanutí rozepře. Pomluvy se pamlsky být zdajíhluboko do nitra ale padají. Stříbrná glazura na střepu...
Přísloví 26:24...zlém. Ten, kdo nenávidí, se v řeči přetvařujehluboko v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec...
Kazatel 7:24...je, je jakákoli! Kdo jen ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno jsem v mysli probral, abych...
Kazatel 10:6...nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít...
Ezechiel 26:20...k těm, kdo dávno zesnuli. Nechám bydlet hluboko v podsvětí mezi pradávnými troskami spolu s těmi,...
Ozeáš 9:9...nastražili pasti, v domě jeho Boha je nenávistHluboko tonou ve své zvrácenosti tak jako tehdy v Gibeji;...
Micheáš 7:19...provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své...
Lukáš 6:48... který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na...

Slova obsahující hluboko: hluboko (17) hlubokou (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |