Hluboce

Hledám varianty 'hluboce' [ hluboce ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 18:3...tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy...
1. Královská 18:12... zabije . Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal,...
2. Královská 19:30...vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z...
Izaiáš 37:31...vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z...
Jan 11:33... jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho...
Jan 13:21...Toho, který poslal." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amen, říkám vám, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |