Hloupý

Hledám varianty 'hloupý' [ hloupým (2) hloupý (1) hloupou (1) hloupí (1) hloupém (1) hloupé (4) hloupá (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 2:10... "Zlořeč Bohu a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat...
Přísloví 14:1...zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domovhloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v...
Kazatel 2:16...jsem usoudil, že i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé se v budoucnu...
Kazatel 7:25...se smyslu, abych pochopil i zlou tuposthloupou bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt...
Kazatel 10:6... a sice omyl, jehož se dopouštějí vládciHloupým se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí...
Izaiáš 35:8... nečistý, bude určena jen pro poutníky - ani hloupí na cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev,...
Jeremiáš 4:22...lid se musel zbláznit - neznají. Jsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní,...
Ozeáš 7:11...ho navzdory tomu všemu. Efraim je jako holubhloupý a bláhový: Jednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie...
Efeským 5:4...na svaté. Stejně tak není namístě sprostotahloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění....
2. Timoteus 2:23...s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdceHloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí...
Titus 3:9...jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidiHloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým...
1. Petr 2:15...vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem...

Slova obsahující hloupý: hloupý (1) hloupým (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |