Hloubky

Hledám varianty 'hloubky' [ hloubky (2) hloubku (3) hloubka (3) hloubek (1) hloubce (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 33:13...rosou z nebe nahoře, prameny sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech...
Žalmy 36:7...je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš! Tvá...
Žalmy 86:13... miluješ láskou největší, zachránil jsi hloubky záhrobí! Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa...
Žalmy 107:26...vysoko vlny pozvedal. Stoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak vratký...
Izaiáš 29:15... Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinemhloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si:...
Ezechiel 40:49...straně 3 lokte. Předsíň měla šířku 20 loktůhloubku 12 loktů a stoupalo se k po deseti schodech. U...
Matouš 13:5...dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože...
Marek 4:5...dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože...
Římanům 11:33...pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak...
Efeským 3:18...mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výškahloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |