Hliněnými

Hledám varianty 'hliněnými' [ hliněnými (1) hliněných (3) hliněný (3) hliněnou (2) hliněném (1) hliněné (11) hliněná (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 1:14...zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinouhliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší ...
Exodus 20:24...ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné...
Leviticus 6:21...roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místěHliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita....
Leviticus 11:33...bude čisté. Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v bude nečisté a nádobu musíte...
Leviticus 14:5...látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka...
Leviticus 14:50...látku a yzop. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové...
Leviticus 15:12... omyje se vodou a bude nečistý do večeraHliněná nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl, musí být...
Numeri 5:17...a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy...
Job 4:19...najde kaz. Co potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež mají v prachu základy? Rozmáčknout je lze...
Žalmy 2:9... Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto, králové, buďte rozumní, soudcové...
Žalmy 12:7...Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám,...
Přísloví 26:23...do nitra ale padají. Stříbrná glazura na střepu hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí,...
Izaiáš 30:14...vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se...
Jeremiáš 19:1...nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik stařešinů z lidu i z...
Jeremiáš 19:11...praví Hospodin zástupů: Jako když se rozbije hliněná nádoba a se nedá opravit, tak rozbiji tento lid...
Jeremiáš 32:14...list i jeho nezapečetěný opis - a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak...
Daniel 2:33... stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské...
Daniel 2:34...ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železnýchhliněných nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno to železo,...
Daniel 2:41...a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude...
Daniel 2:42...železo. Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a...
Lukáš 5:19...možnost, vylezli na střechu a spustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš...
2. Korintským 4:7...ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však mámehliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je...
2. Timoteus 2:20...jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěnéhliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si...
Zjevení 2:27... Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí - jak jsem to i přijal od svého Otce - a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |