Hladina

Hledám varianty 'hladina' [ hladiny (1) hladinu (1) hladinou (3) hladině (4) hladina (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 7:18... rychle přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, ...
Exodus 32:20...je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl...
Job 26:10...přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou. Nebeské...
Job 37:10...led svým dechnutím, na širých vodách mrznou hladiny. Oblaka vláhou obtíží, mračna rozhání bleskem svým...
Přísloví 27:19...jíst fíky, kdo pečuje o pána, vyslouží si díkyHladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka....
Jeremiáš 47:2...Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemi i všechno na...
Daniel 12:6...se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy...
Daniel 12:7...Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel...
Matouš 14:25...před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře,...
Marek 6:48... Krátce před svítáním se k nim vydal pěšky po hladině a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po...
Jan 6:19...nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi. Vyděsili se, ale on jim řekl:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |