Hlídek

Hledám varianty 'hlídek' [ hlídky (8) hlídku (1) hlídkami (1) hlídkám (1) hlídka (6) hlídek (1) hlídce (5) ]. Nalezeny 22 verše.
Soudců 7:11...tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám na kraji tábora. Midiánců, Amalekovců a všech...
Soudců 7:19...Za Hospodina a Gedeona!" Na začátku půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se...
1. Samuel 11:11...rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce do...
1. Samuel 13:23...Jen Saul a jeho syn Jonatan je měli. Filištínská hlídka se zatím přesunula k průsmyku Michmas. Jednoho dne...
1. Samuel 14:1...zbrojnošovi: "Pojď, pronikneme k filištínské hlídce tamhle naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se...
1. Samuel 14:4... kterým chtěl Jonatan proniknout k filištínské hlídce, byly skalní útesy. Jeden se jmenoval Bocec a druhý...
1. Samuel 14:6..." řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť...
1. Samuel 14:11...vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli: "Podívejme, Hebrejové lezou z...
1. Samuel 14:12...lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z  hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte...
1. Samuel 14:15...hrůza. Jak v táboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se všichni třásli...
2. Samuel 18:24...branou. Na střechu hradební brány vystoupila hlídka, rozhlédla se a spatřila osamělého běžce. Když to...
2. Samuel 18:25...rozhlédla se a spatřila osamělého běžce. Když to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese...
2. Samuel 18:26...nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížilhlídka uviděla dalšího běžce. "Další osamělý běžec!"...
2. Samuel 18:27...král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac, syn Sádokův." "To je dobrý...
1. Letopisů 26:16...Západní bránu, k níž vede vyvýšená silniceHlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest,...
Nehemiáš 7:3...a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu." Město bylo...
Nehemiáš 12:25... Talmon i Akub drželi stráž při branáchhlídky při skladech v branách. Ti působili za dnů Joakima,...
Izaiáš 21:6...Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak...
Izaiáš 21:8... pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží...
Jeremiáš 51:12...korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin...
Pláč 2:19... neusne! Vstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za...
Lukáš 2:8... kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův...

Slova obsahující hlídek: hlídek (1) vyhlídek (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |