Hlídači

Hledám varianty 'hlídači' [ hlídačům (1) hlídačů (1) hlídači (2) hlídače (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 17:20...s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal....
1. Samuel 17:22...jeden šik proti druhému. David nechal své věcihlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se...
Job 27:18...buduje si svůj dům, je ale chatrný jak chýše hlídačů. Ulehne jako boháč, a je to naposled; když oči...
Píseň 8:12... ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v zahradách, druhové touží...
Jeremiáš 4:17...městům se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mně, praví Hospodin....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |