Hinu

Hledám varianty 'hinu' [ hinu ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 29:40...také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu vína....
Leviticus 23:13...ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani...
Numeri 15:4...oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem...
Numeri 15:5...pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny...
Numeri 15:6...dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako...
Numeri 15:7...třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako...
Numeri 15:9...tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť...
Numeri 15:10...zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu....
Numeri 28:5...desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá zápalná oběť,...
Numeri 28:7...oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve...
Numeri 28:14...oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina hinu...
Ezechiel 4:11...ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to...
Ezechiel 46:14...moučnou oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu hinu oleje na zalití mouky. Tato moučná oběť Hospodinu je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |