Hejtmanech

Hledám varianty 'hejtmanech' [ hejtmany (6) hejtmanům (1) hejtmanů (6) hejtmanu (3) hejtmani (3) hejtmanech (2) hejtman (3) ]. Nalezeny 24 verše.
1. Královská 10:15...kupců i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z...
1. Královská 20:14...Hospodin: Skrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se...
1. Královská 20:15... Nechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232. Po nich nechal nastoupit celé...
1. Královská 20:17...spojenci.) Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníky, protože dostal...
1. Královská 20:19...nebo bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z...
1. Královská 20:24...to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s...
2. Královská 18:24...si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na...
2. Letopisů 9:14...i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro. Král...
Ezdráš 5:3...je. Hned nato za nimi přišel Tatenajhejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj se svými...
Ezdráš 5:6... Toto je znění dopisu, který poslal Tatenajhejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj s dalšími...
Ezdráš 6:6...složíte v Božím domě. Odpověď zněla: Tatenajovihejtmanu zaeufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním...
Ezdráš 6:13...toto nařízení. Budiž provedeno bezodkladněHejtman zaeufratského kraje Tatenaj, Štar-boznaj i ostatní...
Ezdráš 8:36...Hospodinu. Královským satrapům a zaeufratským hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu...
Izaiáš 36:9...si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na...
Jeremiáš 51:23...drtím oráče i spřežení, tebou drtím správcehejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem...
Jeremiáš 51:28...národy proti němu do boje, krále Médie a jejich hejtmany, správce všech zemí, které ovládli! Země se třese,...
Jeremiáš 51:57...odplatí! "Opiji jejich velmože i mudrce, jejich hejtmany, správce i hrdiny. Pak usnou navěky a se...
Ezechiel 23:6...- po vojevůdcích oblečených purpurem, po hejtmanech a velitelích - samých krasavcích, co jezdí na...
Ezechiel 23:12...její sestra. I ona se roztoužila po asyrských hejtmanech a velitelích, po vojevůdcích v plné výstroji -...
Ezechiel 23:23...a Koy a s nimi všechny krasavce z Asýrie - samé hejtmany a velitele, samé slavné válečníky, co jezdí na...
Daniel 3:2...provincii Babylon. Potom dal shromáždit satrapyhejtmany, místodržící, radní, pokladníky, soudce,...
Daniel 3:3... kterou vztyčil král Nabukadnezar. Satrapovéhejtmani, místodržící, radní, pokladníci, soudci,...
Daniel 3:27... Mešach a Abednego vyšli z ohně ven. Satrapovéhejtmani, místodržící i královští rádcové se shromáždili,...
Daniel 6:8...Darjaveši, navěky! Všichni královští vezířihejtmani, satrapové, rádci a místodržící se usnesli, že by...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |