Havranům

Hledám varianty 'havranům' [ havrany (1) havranům (1) havranů (2) havrani (3) havrana (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 8:7...Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi...
Leviticus 11:15... různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů, dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů...
Deuteronomium 14:14... sokola, různé druhy supů, všechny druhy havranů, dále pštrosa, sovu, racka, různé druhy jestřábů...
Soudců 7:25...a zajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba (totiž Vlka). Oreba popravili u Havraní...
1. Královská 17:4...straně Jordánu. Z toho potoka budeš píthavranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a...
1. Královská 17:6...se u potoka Kerít na protější straně JordánuHavrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil....
Přísloví 30:17...vysmívá se otci a poslušností k matce pohrdáhavrani od potoka vyklovou oči, spolykají mu je orlí...
Píseň 5:11...je zlato nejčistší, vlnité kadeře jak černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky;...
Lukáš 12:24...jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |