Hanebný

Hledám varianty 'hanebný' [ hanebným (1) hanebný (3) hanebnou (2) hanebné (3) hanebná (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 14:37...mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z...
2. Letopisů 24:7...shromáždění pro Stan svědectví?" (Stoupenci  hanebné Atalie totiž pronikli do Božího chrámu a ze všech...
Přísloví 6:18...jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo,...
Přísloví 12:4...nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého mužehanebná je ale jako kostižer. Úmysly poctivých jsou...
Přísloví 19:26... a dojde poznání. Napadá otce, vyhání matku syn hanebný a nestoudný. Přestaň, synu, naslouchat poučení, a...
Jeremiáš 2:26...nimi!' Jako hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými králi a velmoži i s...
Jeremiáš 48:1...bude zahanbeno, dobyto, ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na...
Nahum 1:14...tesané modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých...
Římanům 1:26...je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za...
2. Korintským 4:2...přijali, a proto se nevzdáváme. Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování...

Slova obsahující hanebný: hanebný (3) hanebným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |