Hůře

Hledám varianty 'hůře' [ hůře ]. Nalezeno 5 veršù.
Soudců 2:19... Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim...
1. Královská 14:9...to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis...
Matouš 12:45... zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením...
Lukáš 11:26... zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu...
2. Petr 2:20...zapletou a podlehnou , budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro lepší nepoznat cestu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |