Hůř

Hledám varianty 'hůř' [ hůř ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 19:9...nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali...
Exodus 5:23...jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale...
Jeremiáš 7:26...vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova...
Ezechiel 5:6...On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž zákony...
Daniel 1:10... co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by kvůli vám připravil o...
Marek 5:26... co měla, ale nic nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a...

Slova obsahující hůř: hůř (6) hůře (5) podhůří (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |