Hřiven

Hledám varianty 'hřiven' [ hřivny (4) hřivnu (6) hřivna (2) hřiven (14) ]. Nalezeno 20 veršù.
1. Královská 10:17...z tepaného zlata (na jeden štít vynaložilhřivny zlata). Král je umístil v Paláci libanonského lesa....
Ezdráš 2:69...podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknic. Kněží, levité,...
Nehemiáš 7:71...do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2...
Nehemiáš 7:72... Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic. Kněží, levité,...
Ezechiel 45:12...a pětadvacet a patnáct šekelů vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého...
Matouš 18:24...přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho...
Matouš 25:15...a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho...
Matouš 25:16... a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět....
Matouš 25:17...získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel,...
Matouš 25:20...s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi...
Matouš 25:22...pána.' Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej,...
Matouš 25:24...pána.' Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že...
Matouš 25:25...jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti...
Matouš 25:28...vzal, co mi patří, i s úrokem! Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich deset. Každému, kdo ,...
Lukáš 19:13...si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s tím, dokud nepřijdu.' Jeho...
Lukáš 19:16...kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně, můj...
Lukáš 19:18...deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem...
Lukáš 19:20...' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku, neboť jsem se bál....
Lukáš 19:24...s úroky?' Tehdy řekl své družině: ‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který deset hřiven.' ‚Pane,'...
Lukáš 19:25...hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám: ‚Každému, kdo , bude dáno, ale tomu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |