Hřeby

Hledám varianty 'hřeby' [ hřeby (5) hřebů (1) hřebech (1) hřeb (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Letopisů 22:3...Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu,...
2. Letopisů 3:9...ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do...
Kazatel 12:11...Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby zatlučené - všechny pocházejí od téhož Pastýře....
Izaiáš 22:23... a když zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského...
Izaiáš 22:25...džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne a...
Izaiáš 41:7...kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi můj služebník,...
Jeremiáš 10:4...truhlářem, ozdobený stříbrem a zlatem, zpevněný hřeby a kladivem, aby se nekácel. Ty modly jsou jako...
Jan 20:25..."Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |