Hřeb

Hledám varianty 'hřeb' [ hřeby (5) hřebů (1) hřebech (1) hřeb (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Letopisů 22:3...Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu,...
2. Letopisů 3:9...ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do...
Kazatel 12:11...Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby zatlučené - všechny pocházejí od téhož Pastýře....
Izaiáš 22:23... a když zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského...
Izaiáš 22:25...džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne a...
Izaiáš 41:7...kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi můj služebník,...
Jeremiáš 10:4...truhlářem, ozdobený stříbrem a zlatem, zpevněný hřeby a kladivem, aby se nekácel. Ty modly jsou jako...
Jan 20:25..."Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu...

Slova obsahující hřeb: hřeb (2) hřebci (4) hřebců (2) hřebčince (2) hřebec (1) hřebech (1) hřeben (1) hřebene (1) hřebeni (2) hřebenu (2) hřebenů (1) hřebenům (2) hřebů (1) hřeby (5) pohřeb (4) pohřebiště (8) pohřebišti (3) pohřební (4) pohřebního (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |