Hýření

Hledám varianty 'hýření' [ hýření (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Izaiáš 22:2...na střechy, město plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli....
Izaiáš 23:7...pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly...
Izaiáš 32:13...Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z...
Sofoniáš 2:15...sutin, cedrové trámy strženy. To je to město hýření - hovělo si v bezpečí a namlouvalo si: ", jen ,...
2. Petr 2:13...špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na...
Zjevení 18:3...a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: "Vyjděte z ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |