Hýčkal

Hledám varianty 'hýčkal' [ hýčkám (1) hýčkala (2) hýčkal (1) hýčká (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Přísloví 29:21... čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude mít z něho nevděčníka. Hněvivý člověk vzbuzuje...
Izaiáš 1:2... země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychoval, oni ale zradili. I býk zná svého...
Izaiáš 46:3...všichni, kdo pozůstali domu Izraelovu, vy, které hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím v náručí:...
Izaiáš 51:18...ruku ji nevzal ani jediný ze všech synů, které hýčkala.) Dvojí neštěstí přišlo na tebe - a kdo lituje?...
Pláč 2:22...Hospodinova, kdo by unikl a přežil. Ty, jež jsem hýčkala, jež jsem vychovala, můj nepřítel zhubil! Ano, i...

Slova obsahující hýčkal: hýčkal (1) hýčkala (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |